Historia ja tulevaisuus

Historia

Suomen Camphill yhteisöjen piirissä on pitkään suunniteltu toimintaa, jossa erityistä huolenpitoa tarvitseva ihminen voisi olla enemmän vuorovaikutuksessa kaupunkimiljöön kanssa. Vuonna 2005 idea alkoi elää voimallisemmin ja kesällä 2006 joukko yhteisössä toimivia hoidettavia ja henkilökuntaa
muutti Sylvia-kodin tarjoamiin tiloihin.

Vuoden 2005 lopulla arvioitiin maailman ihmisistä yli puolen asuvan kaupunki- ympäristössä. Suomessa tämä raja on ylitetty jo aikaa sitten. Tämä tendenssi näkyy myös kansainvälisessä Camphill- liikkeessä. Suuri osa viime vuosina syntyneistä uusista Camphill-yhteisöistä on syntynyt kaupunkiympäristöön. Perusideana on ollut voimakkaampi integroituminen yhteiskuntaan, yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa ja perinteisen pajatoiminnan muuttuminen palveluammattien suuntaan.

Kaupunkielämän tarjoamat harrastusmahdollisuudet, itsenäinen liikkuminen yleisillä kulkuneuvoilla ja erilaisten ihmisten kohtaaminen antavat kokemuksen itsenäisemmästä elämästä.

Maailmassa on nyt yli 80 erilaista Camphill-toimintapaikkaa, jotka ovat osoittaneet tarpeellisuutensa erityistä huolenpitoa tarvitsevien ihmisten elämässä ja ymmärtämisessä.

 

Tulevaisuudenkuvia

Kaupunkikylän tavoitteena on muodostaa Lahden alueelle monimuotoisia asumismahdollisuuksia ja kehittää työtoimintaa niin, että kaikilla Kaupunkikylän toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus toteuttaa
kykyjään, kehittyä ja olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Haluamme olla Lahden alueella edelläkävijä Luomu- ja Demeter leipomotuotteiden valmistamisessa ja  niiden tarjoilemisessa MeaManna kahvilassamme.

Meille on tärkeää toimia ajanmukaisesti ja tarjota tulevaisuudessa palvelujamme erilaisille asiakaspiireille, joissa kaivataan yhteisöllisyyttä ja raudanlujaa ammataitoa erityisryhmien ohjaamisessa työn ja vapaa-ajan alueilla.